ค้นหาบทความจากแท็ก: "net-profit"
  • Investment Strategies
    การลงทุนในหุ้นปันผล #1
    ช่วงสถานการณ์ตลาดหุ้นคลุมเคลือไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงแบบนี้ กลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การลงทุนในธุรกิจ (หุ้น) ที่ดีที่มีการจ่ายเงินปันผลครับ เพราะถ้าหากเราลงทุนในราคาที่เราพอใจห...
  • Stock Analysis
    ค้นหาแหล่งที่มาของรายได้
    นอกเหนือจากการดู Jitta Score, Jitta Line เพื่อช่วยในการลงทุนแล้ว สิ่งที่นักลงทุนควรจะทำเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือ การอ่านรายงานประจำปี หรือ Annual Report ของบริษัทที่ต้องการไปลงทุนครับ