by Arnon Pattanaanunsuk
วันที่ 16 พ.ย. 2565 • อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันที่ 12 ม.ค. 2566
3 ตลาดหุ้นใหม่…พร้อมให้บริการแล้วบนแพลตฟอร์ม Jitta

แพลตฟอร์ม Jitta ขยับเข้าใกล้การเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นแพลตฟอร์มที่นักลงทุนทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มที่ ตามพันธกิจของ Jitta ที่อยากช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ก่อนจะไปพูดถึง 3 ตลาดหุ้นใหม่ ทีมงานขออธิบายย้ำเรื่องการวิเคราะห์หุ้นโดยแพลตฟอร์ม Jitta กันเล็กน้อย โดยข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวบนแพลตฟอร์ม Jitta คือการสแกนข้อมูลทางการเงินของหุ้นจากนับร้อยนับพันล้านชุดข้อมูลทั่วทุกมุมโลกด้วยเทคโนโลยี AI

การใช้แพลตฟอร์ม Jitta เพื่อวิเคราะห์หุ้นแล้วลงทุนตามจะทำให้คุณได้ลงทุนใน ‘หุ้นมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม’ ซึ่งถูกพัฒนาจากแนวคิด “To buy a wonderful company at a fair price” (ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม) ของ Warren Buffett นักลงทุนเน้นคุณค่าที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกพิสูจน์มากว่า 5 ทศวรรษแล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนชนะดัชนีตลาดได้จริงในการลงทุนระยะยาว

ขั้นตอนการวิเคราะห์หุ้นของแพลตฟอร์ม Jitta จะใช้ AI และอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำให้คุณได้ข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์หุ้น ดังนี้

  • Jitta Score วิเคราะห์คุณภาพกิจการจากข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 
  • Jitta Line ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการ
  • Jitta Ranking จัดอันดับ ‘หุ้นดี ราคาเหมาะสม’

ช่วงกลางปี 2565 ทีมงาน Jitta ได้เพิ่มการวิเคราะห์หุ้นใน 7 ตลาดหุ้นใหม่ ทำให้แพลตฟอร์ม Jitta ครอบคลุม 26 ประเทศทั่วโลก และในวันนี้ทีมงานได้เพิ่มอีก 3 ตลาดหุ้นใหม่ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั่วโลกได้มากขึ้น ประกอบไปด้วย ตลาดหุ้นสเปน เดนมาร์ก และ อิสราเอล

ทำให้ในตอนนี้แพลตฟอร์ม Jitta ได้วิเคราะห์หุ้นจาก 29 ตลาดหุ้นทั่วโลกแล้ว โดยที่นักลงทุนทั่วโลกสามารถใช้แพลตฟอร์ม Jitta ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

และเช่นเคยเคย Jitta จะพาคุณไปรู้จัก 3 ตลาดหุ้นใหม่บนแพลตฟอร์ม และพาคุณไปแอบส่องผลตอบแทนย้อนหลัง 13 ปี (ปี 2552 – 2564) จากการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ระหว่าง Jitta Ranking Top 10 Top 20 และ Top 30 เปรียบกับดัชนีอ้างอิงของแต่ละตลาดหุ้น

เรื่องต้องรู้…ตลาดหุ้นสเปน

ตลาดหุ้นสเปน เป็นตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมีตลาดหุ้นหลักคือ Madrid Stock Exchange หรือ Bolsa de Madrid ตั้งอยู่ในกรุงมาดริด ก่อตั้งขึ้นในปี 2374 

Jitta จะใช้ดัชนี IBEX 35 เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นมาตรฐานของ Madrid Stock Exchange ที่ประกอบด้วยหุ้นสเปนที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด 35 ตัวที่ซื้อขายในดัชนีทั่วไปของ Madrid Stock Exchange

แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์หุ้นใน Madrid Stock Exchange ทั้งหมด 132 บริษัท ณ พฤศจิกายน 2565 และนำมาจัดอันดับเป็น Jitta Ranking Top 10 Top 20 และ Top 30 ตามลำดับ เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการทำ Back Test ระหว่าง Jitta Ranking และดัชนี IBEX 35 ในช่วง 13 ปี (2552-2564)

Spain

หากคุณสนใจลงทุนในตลาดหุ้นสเปน ก็สามารถไปดูหุ้นได้ที่ เว็บไซต์แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น ส่วนรายชื่อหุ้น 30 บริษัทแรกและผลตอบแทนของ Jitta Ranking สเปน ทีมงานจะอัปเดตให้คุณในเดือนมกราคมของทุกปี

เรื่องต้องรู้…ตลาดหุ้นเดนมาร์ก

ตลาดหุ้นเดนมาร์ก เป็นตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมีตลาดหุ้นหลัก คือ Nasdaq Copenhagen หรือในชื่อเดิมคือ Copenhagen Stock Exchange ตั้งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน ก่อตั้งขึ้นในปี 2351 

Jitta ใช้ดัชนี OMX Copenhagen 20 เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นชั้นนำของตลาดหุ้นโคเปนเฮเกน (Copenhagen Stock Exchange) ประกอบไปด้วยหุ้น 20 บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหุ้นโคเปนเฮเกน

แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์หุ้นใน Copenhagen Stock Exchange ทั้งหมด 148 บริษัท ณ พฤศจิกายน 2565 และนำมาจัดอันดับเป็น Jitta Ranking Top 10 Top 20 และ Top 30 ตามลำดับ เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการทำ Back Test ระหว่าง Jitta Ranking และดัชนี OMX Copenhagen 20 ในช่วง 13 ปี (2552-2564)

Denmark

หากคุณสนใจจะลงทุนในตลาดหุ้นเดนมาร์ก ก็สามารถไปดูหุ้นได้ที่ เว็บไซต์แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น ส่วนรายชื่อหุ้น 30 บริษัทแรกและผลตอบแทนของ Jitta Ranking เดนมาร์ก ทีมงานจะอัปเดตให้คุณในเดือนมกราคมของทุกปี

เรื่องต้องรู้…ตลาดหุ้นอิสราเอล

ตลาดหุ้นอิสราเอล เป็นตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมีตลาดหุ้นหลัก คือ Tel Aviv Stock Exchange (TASE) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของหน่วยงาน Israel Securities Authority (ISA)

Jitta ใช้ดัชนี Tel Aviv Stock Exchange 35 Index เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 35 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอิสราเอล

แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์หุ้นใน Tel Aviv Stock Exchange ทั้งหมด 406 บริษัท ณ พฤศจิกายน 2565 และนำมาจัดอันดับเป็น Jitta Ranking Top 10 Top 20 และ Top 30 ตามลำดับ เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการทำ Back Test ระหว่าง Jitta Ranking และดัชนี Tel Aviv Stock Exchange 35 Index ในช่วง 13 ปี (2552-2564)

Israel

หากคุณสนใจจะลงทุนในตลาดหุ้นอิสราเอล ก็สามารถไปดูหุ้นได้ที่ เว็บไซต์แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น ส่วนรายชื่อหุ้น 30 บริษัทแรกและผลตอบแทนของ Jitta Ranking อิสราเอล ทีมงานจะอัปเดตให้คุณในเดือนมกราคมของทุกปี

ผลตอบแทนย้อนหลังในบทความนี้ถูกคำนวณขึ้นจากการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ซึ่งแบบจำลองจะลงทุนหุ้นตาม Jitta Ranking โดยแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนเท่าๆ กันเพื่อซื้อหุ้น 10 บริษัท 20 บริษัท หรือ 30 บริษัท จากนั้นจะถือหุ้นไว้จนครบกำหนด 12 เดือน และขายออกตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต

กระบวนการนี้จะถูกทดสอบซ้ำในช่วงสิ้นปีของทุกปี ซึ่งด้วยระยะเวลาทั้งหมด 13 ปีก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการลงทุนตาม Jitta Ranking สามารถทำผลตอบแทนชนะตลาดหุ้นได้ในระยะยาวตามหลักการลงทุนของ Warren Buffett

ใกล้จะสิ้นปี 2565 แล้ว ทีมงาน Jitta จะไม่หยุดพัฒนาความแม่นยำและประสิทธิภาพของ AI และอัลกอริทึม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้นักลงทุนทั่วโลก คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าหลักการลงทุนจะล้าสมัยหรือตกยุคไปแล้วในปัจจุบัน เพราะทีมงาน Jitta คอยพัฒนา AI และอัลกอริทึมในการคัดเลือกหุ้นอยู่ทุกๆ ปี

การลงทุนตาม Jitta Ranking เป็นอีกทางเลือกที่ทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก คุณสามารถติดตามการอัปเดตผลตอบแทน Jitta Ranking ทุกๆ ปีได้ ที่นี่ หรือหากต้องการศึกษาวิธีการใช้แพลตฟอร์ม Jitta เพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถศึกษาได้จาก

ทีมงานหวังว่าจะทำให้แพลตฟอร์ม Jitta เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลกได้ 100% ในอนาคต และเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้นักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยวิธีที่เรียบง่ายกว่าเดิม


เกี่ยวกับ Jitta

ก่อตั้งเป็นสตาร์ตอัป WealthTech ในเดือนมีนาคม 2555 ด้วยพันธกิจคือ Help investors create better returns through simple investment methods (ช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้วยวิธีการที่ง่ายกว่าเดิม) เริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานดี จากงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี เพื่อทำให้นักลงทุนทั่วโลก เฟ้นหา ‘หุ้นดีราคาเหมาะสม’ ที่นำไปใช้ได้จริง 

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Jitta ครอบคลุมการวิเคราะห์หุ้น 26 ประเทศ สแกนหุ้นมากกว่า 34,000 บริษัท และใช้งานได้ทุกฟีเจอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta เป็นบริการสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหุ้นบริษัทและลงทุนสร้างพอร์ตด้วยตัวเอง หากคุณต้องการลงทุนในตลาดหุ้นที่สนใจ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ให้บริการลงทุนต่างประเทศได้โดยตรง

สำหรับกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking ภายใต้การบริหารจัดการของ Jitta Wealth (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นส่วนหนึ่งของ Jitta) เป็นบริการที่ให้กับนักลงทุนไทย โดยต่อยอดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta ปัจจุบันให้บริการเฉพาะหุ้นไทย เวียดนาม จีน และสหรัฐอเมริกา ณ พฤษภาคม 2565


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ส่องหุ้น Soft Power ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น หุ้นดี ใกล้ตัวคุณ

โยโย่ สันติ สิงหวังชา หนึ่งในบุคคลสำคัญที่พา Jitta สู่ความสำเร็จ

10 วิธีฝึกเด็ก ‘ออมเงิน’ เริ่มก่อนสบายกว่า