by Jitta
วันที่ 5 เม.ย. 2560 • อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันที่ 15 เม.ย. 2560
ตัวอย่างการลงทุนที่ไม่ต้องขายตลอด 25ปี

การลงทุนในบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนเงิน $9,000 เป็น $4,400,000 ได้โดยที่เราไม่ต้องทำการซื้อขายหุ้นเลยตลอด 25 ปีครับ (คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นประมาณ 28.2% ต่อปีครับ)

อันนี้คือหุ้น FAST นะครับ ขายพวกอุปกรณ์ น๊อต สกรู พวกนี้เป็นหลักครับ เป็นสิ่งของที่จำเป็นกับชีวิตประจำวันของเรามากครับ แม้เราจะมองไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่ก็ตามครับ

ถ้าหากบริษัทสามารถทำกำไรเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆ ราคาหุ้นก็จะขึ้นตามไปเรื่อยๆครับ จากภาพจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมาตลอด 25 ปีครับ มีแค่ช่วง Crisis 2008-2009 ที่ราคาตกลงมาใกล้ๆ Jitta Line มากที่สุดครับ

ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมได้แล้ว ก็จะไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะต้องมาคิดเรื่องการขายหุ้นครับ ตราบเท่าที่ธุรกิจยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และ ความสามารถในการแข่งขันยังเหนือกว่าคู่แข่งครับ