by Jitta
วันที่ 20 พ.ค. 2563 • อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันที่ 20 พ.ค. 2563
Live: aomMONEY Investment Conference 2020

สถานการณ์การเงินและการลงทุนหลังวิกฤต COVID-19 จะดำเนินไปในทิศทางไหน?
หาคำตอบได้ที่ aomMONEY Investment Conference 2020

ครั้งแรกของ aomMONEY กับงาน Virtual Conference ที่ได้รวบรวมบุคคลสำคัญระดับผู้บริหารจากสถาบันและแบรนด์การเงิน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวม 30 คน มามอบทัศนะและมุมมองที่ทอดยาวไปถึงหลังวิกฤตในครั้งนี้ อาทิ


👍 ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการหัวหน้าสายวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
👍 คุณศิษฏศรี นาคะศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำนักงาน ก.ล.ต)
👍 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (อธิบดีกรมสรรพากร)
👍 ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด, Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
👍คุณธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจตัวแทนขาย (UOBAM)
👍 คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)
👍 คุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ CFA ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
👍 คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
👍 คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ IDEO IDEO MOBI บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
👍 คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย รองนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)
👍 อ.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
👍 ภก. กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจ ลงทุนศาสตร์
👍 คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ หลักทรัพย์กสิกรไทย
👍 คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง Jitta
👍 ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ aomMONEY Guru เจ้าของเพจ เรื่องเงินเข้าใจง่าย by ดร.ปิ่น
👍 คุณศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ผู้ก่อตั้ง Thailand Investment Forum และผู้ก่อตั้ง Treasurist
👍 คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร นักวางแผนการเงินมืออาชีพ
👍 คุณอธิป กีรติพิชญ์ นักลงทุนสาย VI
👍 คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach
👍 คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub
👍 คุณธีระชาติ ก่อตระกูล ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท StockRadars
👍 คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ Co-Founder FINNOMENA

โดยคุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์​ CEO และผู้ก่อตั้ง Jitta ได้รับเชิญ ให้ไปแชร์ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ “โอกาสการลงทุน และกระจายความเสี่ยงไปลงทุนต่างประเทศหลัง Covid-19”

ติดตามกันได้อย่างจุใจ 2 วันเต็ม
ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.30 – 18.00 น.
ทางเพจ aomMONEY