by Jitta
วันที่ 30 พ.ค. 2560 • อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันที่ 23 ส.ค. 2561
สัมมนา: The Jitta Way Tour in Chiangmai
18700375_1913327985610501_114051415796810168_o

ขอเรียนชาวเหนือมาร่วมเรียนรู้การลงทุน การนำ Jitta ไปใช้เพื่อให้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีความเสี่ยงน้อยลง และสอบถามกันแบบตัวต่อตัวกับคุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง Jittaในงาน The Jitta Way Tour in Chiangmai วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า ณ ห้อง MBA 1 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 นี้ เวลา 13:00-16:30 น.

หัวข้อการเรียนรู้ก็มีดังนี้

 • หลักการการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
 • การนำ Jitta มาใช้ในการลงทุนในขั้นตอนต่างๆ
  • ค้นหาหุ้น Research
  • วิเคราะห์หุ้น Analyze
  • พัฒนาทักษะ Learn
 • วิธีประยุกต์ใช้ Jitta ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
 • การลงทุนในต่างประเทศ
 • ถาม-ตอบทุกอย่างเกี่ยวกับการลงทุนด้วย Jitta

หากคุณต้องใช้งาน Jitta ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ หรืออยากเสริมความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนแนวเน้นคุณค่า รีบลงทะเบียนที่นี่ http://bit.ly/TheJittaWayChiangmai ก่อนวันที่ 5 มิถุนายนนี้ หรือก่อนที่ที่นั่งจะเต็ม เพราะเราเปิดให้เข้าร่วมเรียนเพียง 90 คนเท่านั้น

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีถ่ายทอดสด (live)