by Sirirat Sirithamsakda
วันที่ 17 พ.ค. 2565 • อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันที่ 12 ม.ค. 2566
ที่มาของลายเส้น Doodle Art จาก Jitta x Artstory

Jitta x Artstory คือ ความร่วมมือครั้งสำคัญในกิจกรรมพิเศษครบรอบ 10 ปี สตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทย โดยจับมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย บอกเล่าเรื่องราวตลอด 1 ทศวรรษ ผ่านลายเส้นงานศิลปะ Doodle Art ของยุวจิตรกรออทิสติก 

Jitta ก่อตั้งขึ้นมาจากพันธกิจ คือ Help investors create better returns through simple investment methods เพราะเราต้องการช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น จากการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนมากมาย และออกแบบวิธีการลงทุนที่เรียบง่ายที่สุด 

เมื่อคุณมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงและมั่นคง คุณก็จะมีเวลาไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและมีความสุข

และพันธกิจนี้เอง สู่การก่อตั้ง Jitta Wealth บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆ มาบริหารความมั่งคั่งผ่านกองทุนส่วนบุคคลในไทย

สำหรับทศวรรษที่ 2 และทศวรรษต่อๆ ไป พันธกิจของ Jitta และ Jitta Wealth ยังคงเหมือนเดิม แต่การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ การติดอาวุธทางการเงินให้กับเยาวชนไทย ปูพื้นฐาน ปลูกฝัง Mindset ที่ดีและสร้างอนาคตการเงิน พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และนี่คือ ภารกิจของ Jitta และ Jitta Wealth แห่งทศวรรษต่อไป  

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง Jitta และ Artstory By Autistic Thai รังสรรค์ของที่ระลึกคอลเล็กชันพิเศษ จากศิลปะลายเส้น Doodle Art ของยุวจิตรกรออทิสติก สำหรับผู้ที่ลงทุน Jitta Wealth ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 

แล้วลายเส้น Doodle Art เหล่านี้ บอกเล่าเรื่องราว Jitta และ Jitta Wealth ในการพัฒนานวัตกรรมการเงินการลงทุนให้กับโลกใบนี้อย่างไร น้องออทิสติกสื่อสารออกมาจากแนวคิดอะไร ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้ 

Artstory สีสันความยั่งยืนของเด็กออทิสติกไทย 

ภาวะออทิสติก เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างของสมอง เกิดจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างอยู่ในครรภ์และพันธุกรรม ทำให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการทางภาษาและสังคม ส่งผลต่อการสื่อสารและพฤติกรรมกับบุคคลรอบข้าง 

สิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี คือ การเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัย ควรมีเป้าหมายในแต่ละขั้นที่ชัดเจน เมื่อผ่านขั้นที่หนึ่งไปแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาต่อไปอีกขั้น 

งานศิลปะเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสติก โดย อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย บอกว่า ศิลปะ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกได้ เมื่อทำไปเรื่อยๆ ก็จะพบว่าเด็กๆ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะการตอบโต้และการเข้าสังคมที่ดีขึ้น

งานศิลปะไม่ได้หมายถึงการวาดภาพ แต่รวมไปถึงการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เยียวจิตใจ สร้างสมาธิ ช่วยพัฒนาอารมณ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Artstory ธุรกิจเพื่อสังคม ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทย 

เด็กออทิสติกหลายคนต้องออกจากโรงเรียน เพราะเรียนวิชาการไม่ไหว มูลนิธิจะทำหน้าที่เป็นคนกลางดึงเด็กๆ กลับเข้าชั้นเรียน เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้ 

ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างทักษะ ทางมูลนิธิเห็นโอกาสในการนำภาพวาดจากฝีมือของน้องๆ มาต่อยอดเป็นศิลปะบนสินค้าต่างๆ และเริ่มมีหน่วยงานเข้ามาจ้างให้วาดภาพ เพื่อเป็นสินค้าหรือของที่ระลึกพิเศษ 

จึงเป็นที่มาของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ชื่อว่า บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม และโครงการศิลปะ Artstory By Autistic Thai เป็นโครงการหลักของมูลนิธิที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

Artstory มีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กออทิสติกไทย ได้แสดงศักยภาพและมีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง Jitta และ Jitta Wealth มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่ต้องการสร้างอนาคตทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับทุกคน 

ผลลัพธ์ของโครงการนี้ ทำให้เด็กออทิสติกหลายๆ คนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ฉายแววความสามารถ และแสดงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ออกมา เรียกได้ว่า เป็นโครงการที่ผลักดันน้องๆ ให้ดึงศักยภาพที่มีออกมา จนผลงานหลายๆ ชิ้นเข้าตาหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จนมีการซื้อผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ทีมงาน Jitta ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ ในมูลนิธิในการแสดงฝีมือวาดภาพลายเส้น Doodle Art เพื่อมาเป็นสีสันให้กับของที่ระลึกคอลเล็กชันพิเศษฉลอง 10 ปี Jitta ที่ได้สร้างความสุขให้นักลงทุนทั่วโลก จึงออกมาเป็นภาพ Doodle Art ด้านล่างนี้

ที่มาของ Jitta สตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทย สู่ลายเส้น Doodle Art

โดยน้องออกัส กฤษณ์ แขวงโสภา ต้องการถ่ายทอด Jitta ออกมาเป็น 4 มุมมอง คือ ความสุข (Happiness) การลงทุน (Investing) การออมเงิน (Saving) และเทคโนโลยี (Technology) จึงออกมาเป็นภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเพื่อสื่อถึงความสุข หุ่นยนต์ยิ้มแย้มที่สื่อถึงเทคโนโลยี มีต้นไม้และหมูที่สดใสสื่อถึงการเก็บออมและงอกเงย

โลกเงียบๆ ของน้องออกัส จาก Artstory 

น้องออกัส เป็นยุวจิตรกรที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ งานศิลปะได้เปลี่ยนแปลงโลกของเขาที่เคยเงียบงัน ให้สดใสมากขึ้น จากการสนับสนุนของคุณพ่อและคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ และมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กที่ขึ้นจากการวาดรูป

แต่เดิมนั้น น้องออกัสไม่ค่อยชอบพูดคุยกับใคร งานศิลปะที่น้องออกัสถ่ายทอดออกมา เป็นวิธีการสื่อสารความคิดและความรู้สึกของเขา ผ่านภาพวาดลายเส้น Doodle Art ที่เขาชื่นชอบ แม้ว่าในห้องศิลปะบำบัดจะมีพู่กันครบครันแค่ไหน เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจากภาพวาดด้วยลายเส้นปากกาไปได้เลย 

การวาด Doodle Art คือ การวาดรูปลายเส้นขยุกขยิกไปตามอารมณ์ ไม่มีจุดประสงค์แน่ชัดว่า จะวาดรูปอะไร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้วาดในช่วงเวลานั้น เป็นศิลปะบำบัดที่ช่วยให้ผ่อนคลาย พัฒนาความจำ เพิ่มสมาธิ และควบคุมอารมณ์

Doodle Art จึงเป็นเหมือนเซฟโซนของน้องออกัส พื้นที่ปลอดภัยที่เขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดนั่นเอง

ภาพลายเส้น Doodle Art สื่อที่มาของ Jitta
ออกัส ผู้รังสรรค์งานศิลปะสุดพิเศษ

Jitta x Artstory ติดอาวุธทางการเงินให้กับเยาวชนไทย 

จาก 1 ทศวรรษของ Jitta ที่เติบโตมาจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น สู่สตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  

วิสัยทัศน์ Jitta Wealth เป็นการต่อยอดแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta ที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาสแกนและวิเคราะห์หุ้นทั่วโลก คัดหุ้นดีราคาเหมาะสมมาจัดพอร์ตลงทุน พร้อมบริหารจัดการพอร์ตอัตโนมัติ (Automated Investing) ตามหลักการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing – VI) ระยะยาวแบบเชิงรับ (Passive Investment) ที่พิสูจน์แล้วว่า ช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนทบต้นได้อย่างเรียบง่าย ส่งผลให้ Jitta Wealth ขึ้นแท่นกองทุนส่วนบุคคลที่มีนักลงทุนไว้วางใจเปิดบัญชีมากที่สุดในไทย

นั่นหมายความว่า Jitta และ Jitta Wealth ประสบความสำเร็จ เพราะทำให้คนไทยอีกมากมายมีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดี มีหลักการ มีวินัย เป็นระบบอย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ ลงทุนอย่างสบายใจ 

เรื่องราวตลอด 10 ปีของสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทย Jitta และ Jitta Wealth (อ่าน Jitta x Artstory จับมือติดอาวุธการลงทุนให้เยาวชน และ 1 ทศวรรษ กว่าจะเป็นฟินเทคไทย Jitta และ Jitta Wealth)

Jitta มีความมุ่งมั่นในพันธกิจที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมเดินหน้าสานต่อในทศวรรษต่อๆ ไป ด้วยปณิธานที่จะช่วยทุกคนสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง เพื่อรับมือโครงสร้างระบบการเงินและสังคมของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากการติดอาวุธความรู้ทางการเงินการลงทุนให้เยาวชนไทย ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีรากฐานการเงินที่แข็งแกร่ง 

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง Jitta และ Artstory By Autistic Thai รังสรรค์ของที่ระลึกคอลเล็กชันพิเศษ เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญครั้งใหม่ของ Jitta การเดินหน้าเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนไทย ให้พวกเขาเติบโตสร้างชีวิตที่มั่นคง และส่งมอบความรู้เหล่านี้ให้คนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

หากคุณสนใจที่จะส่งเสริมปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของเราในทศวรรษที่ 2 เพื่อรากฐานการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทย เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเอง กับการเปิดพอร์ตลงทุนเพื่ออนาคตกับ Jitta Wealth เ เป็นตัวแทนความเชื่อมั่นในหลักการลงทุนและเทศโนโลยีที่จะทำให้คุณลงทุนได้อย่างสบายใจ

เพียงเริ่มต้นลงทุนและสะสมเงินลงทุน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รับของที่ระลึกพิเศษ Jitta x Artstory แทนคำขอบคุณทุกแรงสนับสนุนให้คนไทยมีรากฐานการเงินที่มั่นคง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Jitta x Artstory
ของขวัญพิเศษฉลองครบ 10 ปี Jitta รังสรรค์ภาพลายเส้นโดย Artstory By Autistic Thai

อ้างอิง 

  1. แนวทางส่งเสริมการเล่นในเด็กออทิสติก https://www.happyhomeclinic.com/au33-autistic-play-promotion.htm
  2. Artstory By AutisticThai สีสันและพู่กันที่แต่งแต้มความยั่งยืนให้ เด็กออทิสติกไทย https://adaymagazine.com/art-story-autistic-thai
  3. ART STORY                    https://artstorybyautisticthai.com
  4. “ศิลปะ” เครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้น้องๆ ออทิสติกที่ ART STORY https://resourcecenter.thaihealth.or.th/article/ศิลปะ-เครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้น้องๆ-ออทิสติกที่-art-story
  5. ดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) งานศิลป์ที่เหมือนแค่วาดเล่น แต่มีประโยชน์กว่าที่คิด https://hellokhunmor.com/สุขภาพจิต/การจัดการความเครียด/ดูเดิ้ลอาร์ท-doodle-การวาดดูเดิ้ล-ประโยชน์/