• 5 ตัวป่วนของ Working from Home
    5 ประเภทคนทำงานที่เป็นอุปสรรคต่อการ Work from Home พร้อมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้สามารถทำทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับมือ Covid-19 ด้วยการ Work from Home อย่างไรดี
    ช่วงนี้ Covid-19 เริ่มรุนแรงมากขึ้น WHO ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ หรือ Pandemic Phase แล้วค่ะ และประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 คือเข้าสู่ช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว...
  • พาองค์กรพิชิตทุกความท้าทายในยุคดิจิทัลด้วย OKRs
    บทความนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ และอยากเห็นทุกคนในองค์กรไปถึงเส้นชัยพร้อมๆ กัน